Několikrát děti stanuly na stupních vítězů okresních kol, okusily rovněž start na krajských soutěžích.

SDH Houdkovice byl založen v roce 1896, v současné době má 103 členů, z toho 22 mladých hasičů ve věku od pěti do patnácti let.

„Musíme konstatovat, že loňský rok byl velmi úspěšný,“ sdělili vedoucí Jana Vaněčková a Jan Šolín. „Obě družstva mladších i starších žáků zvítězila v okresním kole hry Plamen a oba týmy zároveň vybojovaly celkový triumf v desetidílném seriálu Poháru hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Byla to veliká radost, prozradím, že mnohé děti dokonce s medailemi chodily spát,“ připomněla s úsměvem Jana Vaněčková.

Celkově se během roku zúčastnili 13 soutěží, kolektiv tvořily děti z předškolní přípravky a družstvo starších a mladších žáků. Z absolvovaných soutěžích uveďme alespoň Provozskou uzlovku, Kvasinské běhy na 4 x 60 metrů a v požárním útoku CTIF a klasickém požárním útoku. Tady se blýskly výtečnými výsledky, což byla převážně první a druhá místa.

„Základem je pečlivá příprava, máme děti, které činnost velice baví, každá soutěž je pro ně hnacím motorem,“ uvedla vedoucí. Vyvrcholením hry Plamen se stala okresní soutěž, které se zúčastnilo 44 družstev. Mládež z Houdkovic nezklamala, v jednotlivých disciplínách se umístila následovně:

Požární útok mladší 1. místo, starší 2. místo.

Požární útok CTIF mladší 2. místo, starší 1. místo.

Štafeta 4x60 m mladší 1. místo, starší 1. místo.

Štafeta CTIF mladší 3. místo, starší 1. místo.

Štafeta dvojic mladší 1. místo, starší 1. místo.

Kolektiv starších žáků si tak vybojoval postup do krajského kola, které se konalo v Trutnově a Malých Svatoňovicích. Tam se umístili na 4. místě.

MH Houdkovice.Zdroj: archiv SDH Houdkovice

Kromě soutěží mnozí mladí hasiči splnili hasičské odbornosti, například „strojník junior“ nebo „preventista“. Pustili se do úklidu příkopů od Houdkovic k Trnovu, k Voděradům a k Byzhradci. Celkem posbírali šest pytlů odpadků. Při „rozloučení s prázdninami“ jim byl odměnou dětský den, při kterém se mj. seznámili s životem na farmě a nenechali si ujít divadelní představení.

Veškerá činnost kolektivu mladých hasičů by se neobešla bez podpory sboru, místních podnikatelů a dalších institucí. „Podpořili nás finančně například Obecní úřad Trnov a Královéhradecký kraj. Chtěla bych veřejně poděkovat Honzovi Šolínovi za vedení kolektivu starších a Pavlu Vaněčkovi, který si vzal pod své křídlo děti z přípravky. Dále rodičům za pomoc při dopravě dětí na soutěže a další akce a v neposlední řadě paní starostce obce Trnov Ing. Petře Hartmanové za neustálou podporu našeho sboru a za zapůjčení obecního vozidla na některé soutěže,“ dodala Jana Vaněčková.

Věra Nutilová