Galerie: Shořela hájenka pod Boudou Jana v krkonošské Velké Úpě