Galerie: Odhalení oficiálního znaku letištních hasičů doprovázela ukázka letecké hasební techniky. V akci. le