1/1

Vizualizace předprostoru královéhradecké Základní umělecké školy Střezina.

Vizualizace předprostoru královéhradecké Základní umělecké školy Střezina.

Zdroj: archiv ZUŠ