1/1

V Týništi zasadí na počest Olgy Havlové lípu.

V Týništi zasadí na počest Olgy Havlové lípu.

Zdroj: nadace Výbor dobré vůle