1. Sportovně-technická komise uděluje pokuty za neúčast na aktivu sekretářů konaného dne 30. 6 2017 v Česticích – 500 Kč – IS FAČR: Domašín, Kostelec n. O. a Slatina n. Z.

2. STK bere na vědomí hlášenky pro podzim 2017 podané v termínu do 24. 7. 2017.

3. STK schvaluje dohodu na změnu pořadatelství: A1A0303 a A1A1603 – Borohrádek – Zdelov – IS zadáno.

4. STK upozorňuje oddíly na povinnost nahlásit barvy dresů pro domácí zápasy. Termín: do 7. 8. 2017.

5. STK upozorňuje oddíly Javornice a Kostelecká Lhota na povinnost zhotovení soupisek v IS. Termín: tři dny před zahájením mistrovských soutěží.

Příští zasedání STK OFS Rychnov nad Kněžnou se bude konat ve středu 2. srpna ve 14.00 hodin.   (ipr)