1. Sportovně-technická komise upozorňuje oddíly na povinnost nahlásit barvy dresů pro domácí zápasy. Žádáme o urychlené zaslání oddíly: Borohrádek, Deštné, Ohnišov, Přepychy, Rokytnice a Křovice. Přehled domácích dresů jednotlivých družstev bude v „Rozpisu soutěží 2017-2018“ na straně 28 a na ÚD.

2. STK schvaluje dohodu na změnu termínu zápasu: A7Z0202 – Rychnov B – Zdelov původní termín středa 23. 8. – 17.00 na nový termín středa 30. 8. v 17.00 – Rychnov poplatek 100 Kč; fa IS FAČR.

3. STK schvaluje zápasy OP: A7Z0003 a A7Z0101 – 0008.

4. STK bere na vědomí soupisky KFS: Dobruška, Kostelec a Lípa.

5. STK schvaluje soupisku pro podzim 2017: TJ Sokol Javorníce.

6. Rozpis soutěží 2017-2018. STK dokončila RS a tento bude vydán dne 11. 8. 2017. RS bude zveřejněn na ÚD a zaslán sekretářům na jejich emaily.

Příští zasedání STK OFS Rychnov nad Kněžnou se bude konat v úterý 15. srpna ve 13.00 hodin.   (ipr)