1. Sportovně-technická komise schvaluje mistrovská utkání: 15. kolo OP II. třídy – A1A1506 a 07; 22. kolo OP II. třídy – A1A2201-07; 14. kolo OP III. třídy – A2A1401-05; 18. kolo OP IV. třídy – A3A1801-04.

2. Chyby v ZOU: A2A1404 – Křovice – Opočno B – AR2 Deyl Zdeněk 00041714 – osoba mladší 18 let – Pravidla fotbalu pravidlo 6, odstavec 36. Křovice pokuta 200 Kč – fa IS FAČR. HR se předává do KRD.

3. STK žádá: A1A2202 – Přepychy – Žďár nad Orlicí – v ZOU hlavní rozhodčí uvedl vniknutí diváků na hrací plochu. Sportovně-technická komise žádá oddíl Přepych o písemné vyjádření k dané události, termín do 17. 5. 2017 pod pokutou 500 Kč.

4. STK schvaluje dohodu: A3A2001 – Lípa nad Orlicí B – Labuť Rychnov nad Kněžnou – z neděle 21. května 2017 ve 14.00 hodin se utkání překládá na sobotu 20. května 2017 v 17.00 hodin. Lípa uhradí poplatek 300 Kč – Fa IS FAČR.

Příští zasedání STK OFS Rychnov n. K. se bude konat ve čtvrtek 18. května v 16 hodin.   (ipr)