Zpráva STK OVV ČMFS Rychnov nad Kněžnou z 18.května:
1. STK schválila 20. a 21. kolo OP II. třídy.
2. STK schválila 16. a 17. kolo OP III. třídy.
3. STK schválila 12. a 13. kolo OP IV. třídy.
4. STK schválila 10. a 11. kolo OP mladších žáků.
5. Na příští zasedání STK dne 1. 6. 2011 v 16.00 hodin se dostaví HR utkání A1A2001 – Fišer Jiří a kapitán Doudleby B – Mareš Milan.
6. STK uděluje pokuty: SK Albrechtice – nehlášení střelců v utkání A2A1706 – 100 Kč z vratného vkladu.
Lokomotiva Borohrádek – chybí podpis vedoucího mužstva po utkání F1A1002 – 100 Kč z vratného vkladu.
7. STK uděluje důtku oddílu AFK Častolovice za pozdní začátek utkání A1A1304.
8. STK uděluje důtku oddílu FC Kostelec n. O. (mladší žáci) nedostatečně vyplněný ZOU a předává do KR delegovaného rozhodčího utkání F1A1003.
9. STK uděluje důtku HP utkání Vamberk B – Doudleby B A1A1901.
10. STK předává do KR: rozhodčího 2506 – A3A1204 – chyba v ZOU rozhodčího 5740 – A3A1304 nepodepsané vyjádření pozdního začátku utkání
11. STK neprojednala žádost změny utkání Albrechtice B – Labuť Rychnov n. K. – v žádosti chybí náležitosti o povolení změny!
12. STK projednala žádost Ohnišova o změnu utkání Ohnišov – Přepychy – F1A1402 – nový začátek utkání 26. 5. 2011 v úřední začátek. Ohnišov uhradí 100 Kč z vratného vkladu.
13. STK provedla 18. 5. 2011 kontrolu nedostatků závad na hřišti v Kostelecké Lhotě, nedostatky odstraněny.
14. STK předává do DCK TJ Sokol Deštné v O. h., neúčast na losovacím aktivu – neuhrazená pokuta.
15. STK předává do KR rozhodčího č. 2572 (Mucha Milan) – nesouhlasí čas ZOU a dohledu.
16. STK vyhodnotila dotazník oddílů ohledně mládeže. STK rozhodla o struktuře mladších žáků 1+ 7. Starší žáci 1+7 na půl hřiště a 1+10 na celé hřiště.
Příští schůze STK dne 1. června 2011 v Rychnově nad Kněžnou.