Zpráva DCK ze dne 19. května 2010:

Nepodmíněné tresty:
HAVLÍČEK Ladislav – TJ Sokol Lípa „B“ – DCK ukládá 1 SU nepodmíněně od 17.5.2010.
SEJKORA Lukáš – FC Roveň – DCK ukládá 2 SU nepodmíněně od 17.5.2010.

Různé:
Do příštího zasedání DCK dne 26.5.2010 se písemně vyjádří statutární zástupci FO - FC Kostelec n.O. a TJ Sokol Křivice k incidentu při utkání čáslo A2A1605.

Na příští zasedání DCK OFS Rychnov nad Kněžnou, které se koná ve středu 26.5.2010 od 15,30 hodin se dostaví :
- AR1 - Malý Josef
- hlavní pořadatel utkání A2A1701 p. TREJTNAR Lukáš - Sokol Lukavice

19.května 2010 DCK OVV ČMFS Rychnov n.Kn.