1. STK schválila změny termínů předložené hlášenkami k 5. březnu 2010.
2. Upřesnění hracích ploch:
Černíkovice C – umělá tráva
Kostelecká Lhota A + B – vedlejší hrací plocha
Labuť Rychnov nad Kněžnou – první dvě kola umělá tráva Rychnov n. K., dále hřiště Častolovice
Rychnov nad Kněžnou B – umělá tráva
Slatina nad Zdobnicí – hřiště Roveň
Union Rokytnice (mladší žáci) – hřiště 1. FC Rokytnice
Rychnov n. K. C (mladší žáci) – umělá tráva
Nové Město nad Metují B (mladší žáci) – umělá tráva
3. Upřesnění hracích dnů a úředních začátků:
Dobruška B – NE 14.00 hodin
Lípa n. O. B – NE 14.00 hodin (mimo prvního utkání)
4. Na základě rozhodnutí DCK ze dne 14. listopadu 2009 budou družstvům Černíkovice C a Lípa n. O. B odečteny 3 body v konečné tabulce IV. třídy.
5. STK nepovoluje střídavý start v kategorií mladších žáků v okresním poháru této věkové kategorie (hráč může startovat pouze za mateřský oddíl).
6. Oddíly Rychnova a Černíkovic oznámí písemně soupeři a OFS nejpozději tři dny před utkáním pokud by družstvo Rychnova B (OP II. třídy) a Černíkovic C (OP IV. třídy) hrálo svá utkání na přírodní trávě – soupeř je povinen s touto variantou počítat – rovněž se toto týká družstva Černíkovic B (OP II. třídy) z přírodní trávy na UT.
7. Různé:
a) zvýšení stravného pro rozhodčí 70 Kč (od 27. 3. 2010) týká se při delegaci na dvojutkání).
b) oddíl FC Kostelec n. O. uhradí 500 Kč za neúčast svého zástupce na VH dne 12. 3. 2010 (splatnost pokuty dle faktury OFS)
c) úhrada poplatku 500 Kč při dohodě oddílů v termínu kratším než 14 dnů (nutnost předložit doklad o úhradě současně s dohodou – viz Zpráva STK ze dne 13. 8. 2009.
8. Důležité upozornění pro oddíly:
a) STK upozorňuje oddíly – kluby, že v případě nesehraného utkání (viz RS článek 5/d. )
v termínu 27. - 28. 3. 2010 bude STK souhlasit s dohrávkou nejpozději ve středu 21. 4. 2010
(SŘ – článek 27/čl.2)
b) nahlášení náhradních ploch na OFS (e-mailem, faxem, písemně):L
14. kolo OP II.třídy – do ČT 25. 3. 2010 do 12.00 hodin
15. kolo OP II. a 22.kolo OP III. a IV.třídy do ČT 1. 4.2010 do 12.00 hodin
9. STK schválila vedlejší hrací plochu oddílu Kostelecká Lhota do 31. 12. 2010.
10. Upozornění: příští schůze STK se koná ve čtvrtek 1. dubna. Zpráva STK vyjde v sobotu 3. dubna 2010.

22. 3. 2010 Sportovně–technická komise OVV ČMFS Rychnov n. K