1. Schválení výsledků: OP II. třídy – 15. kolo – A1A1507, 18. kolo, 19. kolo; OP III. třídy – 14. kolo, 15. kolo, 22. kolo A2A2204; OP IV. třídy – 14. kolo, 15. kolo; OP starší žáci – 11. kolo, 12. kolo; OP mladší žáci – 13. a 14. kolo – 12. kolo - F1A1201; Pohár mladších žáků – 1. kolo.
2. Udělení administrativních pokut: A2A2204 – Lukavice – neoznačený kapitán 100 Kč
3. V návaznosti na provedenou kontrolu v ZOU a vydaný seznam TMK KFS ze dne 27. 4. 2010 vás tímto žádáme o dokladování (zaslání kopie platného trenérského průkazu) platné trenérské licence trenéra Pavla KRUPKY (Náchod–Deštné C).
4. Oddíl Solnice vystoupil z okresního poháru starších žáků – soupeř postupuje do II. kola (oddíl Solnice uhradí poplatek 100 Kč z vratného vkladu za administrativní projednání).
5. STK schválila zrekonstruovanou hrací plochu oddílu TJ Sokol Slatina s platností od 6. 5. 2010. Na základě schválení budou následná domácí utkání Slatiny hrána na tomto hřišti v UZ – A2A1604, A2A1805, A2A2006, A2A2101.
6. STK doporučuje oddílům Častolovice a Kostelec sehrát pohárové utkání mladších žáků v termínu vzájemné dohody nejpozději do 22. 5. 2010.
7. Předběžná informace Poháru Rychnovska: a) za dospělé budou startovat B–družstva oddílů hrající krajské soutěže; b) pohár dorostu nebude organizován.
8. Přihlášky do soutěží: budou rozeslány po 20. 5. 2010 na e-mailové adresy oddílů (termín podání na OFS do 8. 6. 2010).
9. Upozornění: příští schůze STK se koná ve čtvrtek 20. května 2010 – „Zpráva STK“ pro oddíly vyjde v Rychnovském deníku v sobotu 22. 5. 2010.

(mch)