1.  STK schvaluje utkání: OP II. třídy   –   9. a 10. kolo, OP III. třídy  –  9. a 10. kolo, OP IV. třídy  –  9. a 10. kolo, OP st. žáků    –  8., 9. a 10. kolo, OP ml. žáků  –  7. a 8. kolo včetně F1A 0801.
2.  Administrativní pokuty: Sokol Žďár n. O. – 100 Kč za nesprávné vyplnění rubriky v ZOU v utkání A1A 1002 – bude sraženo z vratného vkladu.
3.  STK schvaluje tyto dohody: utkání  F1A 0105 SK Solnice –  FC Spartak Rychnov n. K. B. Nový termín je středa 26. 9. 2012 v 16.30 hodin – bez poplatku. Utkání F1A 0205 SK Albrechtice n. O. – Spartak Opočno. Nový termín je sobota  27. 10. 2012 v 10.00 hodin. Spartak Opočno uhradí poplatek ve výši 100 Kč. Bude sraženo z vratného vkladu. Utkání A1A  1301 Sokol KosteleckáLhota – FC Spartak Rychnov n. K. B. Nový termín je sobota  3. 11. 2012 ve 14.00 hodin. Sokol Kostelecká Lhota uhradí poplatek ve výši 100 Kč. Bude sraženo z vratného vkladu.
4.  STK nařizuje utkání OP II. třídy A1A 1201 Rychnov n. K. B –  Žďár n. O.na sobotu 27. 10. 2012 v 15.30 hodin na UT – bez poplatku (kolize KFS).
5.  STK upozorňuje oddíly na rozhodnutí OVV FAČR ohledně uvádění ID čísel do ZOU – termín: od 19. 10. 2012. Nedodržení tohoto rozhodnutí bude trestáno administrativní pokutou.
6.  STK upravuje RS OP IV. třídy: Po odehrání základní dvoukolové části bude následovat rozdělení v tabulce na skupinu 1 – 4 a skupinu 5 – 8. Další utkání se hrají dvoukolově o konečná umístění. Pořadí utkání bude stanoveno dle Bergerových tabulek. Body po základní části se započítávají do konečných tabulek.
7.  Na příští zasedání STK konané dne 31. 10. 2012 se dostaví HP utkání A2A 0603 p. Jiří Toman k vysvětlení činnosti HP během utkání.

(mš)