Pozvánky na sdružené subjekty – tělovýchovné jednoty, sportovní svazy  a komise byly rozeslány e-mailem. Součástí valné hromady bude volba předsedy, osmičlenného výkonného výboru a revizní komise na čtyřleté období, schválení nových stanov a  předání vyznamenání dobrovolným funkcionářům ČSTV k jejich životním jubileím v roce 2013.
Jan Langr, předseda OVV ČSTV