1. Sportovně-technická komise schvaluje mistrovská utkání: 26. kolo OP II. třídy – A1A2601-07, 18. kolo OP III. třídy – A2A1801,03-05, A2A1802 – neodehráno, 12. kolo OP IV. třídy – A3A1201-04.

2. STK projednala neodehrané utkání: A2A1802 – Černíkovice B – Opočno B. Důvod: družstvo hostí se k zápasu nedostavilo. Rozhodnutí: STK uvedené utkání kontumuje a přiděluje 3 body družstvu Černíkovic B s výsledkem 3:0. RS čl. 15 d str. 18: Spartak Opočno uhradí částku 5000 Kč družstvu Černíkovic na základě vystavené faktury. Opočno B se předává k projednání DCK OFS RK.

3. Chyba v ZOU: A1A2602 – Žďár – Rokytnice – v ZOU je uveden hráč hostí Stoklas Jakub 08060567. Pochybení v ZOU záměna se Stoklasem Jakubem 84061473. STK předává HR do komise rozhodčích. STK uděluje 1. FC Rokytnice pokutu 200 Kč – IS FAČR.

4. STK schvaluje dohody: A1A1402 – Borohrádek – Javornice A – změna začátku utkání ze 17.00 hod. na 15.00 hod.

5. STK blahopřeje AFK Častolovice k vítězství v OP II. třídy.

6. Přihlášky do soutěží OFS ročník 2017 – 2018. Termín odevzdání přihlášek byl stanoven na 20. 6. 2017. Aktiv sekretářů oddílů se bude konat 30. 6. 2017 v 17.00 hod. v hospodě v Česticích.

7. STK žádá TJ Sokol Deštné, aby upřesnil podaný „Protest IS FAČR", dle paragrafu 30 bod 2, 4 a 5 na str. 11 „Procesního řádu".   (ipr)