Proč chcete odvolat z pozice předsedy KFS Václava Andrejse?
Předně bych řekl, že označení „válka funkcionářů“ je příliš ostré a nadnesené. Jinak je to, protože kauza Kratonohy byla vyřešená jednostranně. Hráč Franc se po zápase jednoznačně dopustil napadení rozhodčího Filipa, což je z videa zřetelně vidět. Celá věc byla v tichosti zametena pod stůl. Podle mého názoru se tím vytvořil prostor pro nebezpečný precedens, kdy hráči budou moci beztrestně strkat rozhodčí kdykoli a jak se jim zachce.

Máte podporu u ostatních klubů?
S několika lidmi jsem mluvil a říkají, že Franc měl být za své jednání jednoznačně potrestán.

Uvedl jste, že je proti Lhotě vedena štvavá kampaň. Proč myslíte?
To všechno je v souvislosti se zápasem s Kratonohami. Vyhráli jsme díky penaltě, která byla nařízená správně. Delegát nějak ohodnotil rozhodčí a podle videa jim byla snížena známka. Podotýkám, že bylo přihlédnuto a vzato v potaz neoficiální video Kratonoh, což je podle mě nepřípustné. Proč tedy napadení sudího hráčem Francem není posuzováno podle videa? Vzhledem k tomu, že ve Lhotě se pohybuje Petera, tak předseda Andrejs říká (v úterním vydání), že za peníze si nelze koupit vše. Proti tomu se tvrdě ohrazuji, nikdo si za peníze nechce kupovat postup. Není pravda, co tvrdí. A to je další důvod, proč si myslím, že ten člověk tam nemá co dělat. Rovněž uvedl, že rozhodčí Vítek pískal naše víkendové utkání (Lhota – Libčany 0:0) objektivně. Prý se pod to klidně podepíše. Podle mě se sudí dopustil několika chyb na obě strany. Pokud se předseda pod toto chce opravdu podepsat jako gestor komise rozhodčích, opakovaně ho vyzývám, aby odstoupil.

Hodně funkcionářů, ale i samotných hráčů odsuzuje vaše vulgární chování na lavičce během zápasů. Co na to řeknete?
Nikdy jsem za své chování na lavičce nebyl předvolán před disciplinárku a nikdy jsem nebyl za nic podobného potrestán. Dospělo to k tomu, že jsem v posledním zápase nebyl v zápise uveden jako trenér, ani jako jiný člen realizačního týmu. Byl jsem mimo dění hry. Nepouštěl jsem se do žádných kritik či něčeho podobného.

Hodláte v tom pokračovat?
Přesně tak, budu v tom pokračovat. A nejen v tom. V rámci dobrých vztahů jsem vyšel vstříc tomu, co mi bylo řečeno. I když si myslím, že někteří trenéři se chovají na lavičce  horším způsobem. Mám na mysli třeba i trenéry v první a druhé lize.

Co vám ještě vadí?
Nesouhlasím s tím, aby ve Výkonném výboru KFS seděli pánové, kteří pískají krajský přebor. Taktéž není přípustné, aby předsedou STK byl člověk, který působí v roli trenéra u mužstva krajského přeboru. A o disciplinárce, v níž sedí rozhodčí, kteří aktivně pískají přebor, ani nemluvím. Podle mě dochází k jasnému střetu zájmů. Když si někdo z nich potřebuje vyřídit účty, tak to udělá na hřišti a následně i dál. Vezměte si příklad z Pardubického KFS. Jako vzor uvedu Milana Fryše, který je člen výkonného výboru, avšak zápasy píská pouze na Královéhradecku. To je podle mě objektivní a naprosto čisté.