Na stole mu přistála spousta problémů: Od změny stanov, na kterou tlačí UEFA i FIFA, financování fotbalu a fungování svazu vůči nejvyšší soutěži, boje o televizní práva až po zastavení úbytku členské základny i rozhodčích na nejnižších úrovních. A také musí vylepšit pokřivený obraz českého fotbalu. Úkolů až dost.

Kromě zvládnutí všech výše uvedených bodů by si nový šéf českého fotbalu přál ještě dvě věci: „Abychom se už konečně oprostili od fotbalového politikaření a začali se opravdu věnovat problémům. A aby národní tým byl úspěšný v Lize národů a tím si otevřel cestu na mistrovství Evropy.“

První týdny ve funkci Malík strávil tím, že zahájil reorganizaci ve fotbalové asociaci, setkal se s ministrem školství a ze Strahova také sestoupil mezi prostý fotbalový lid.

„Příjemně mě překvapilo, kolik je v rámci FAČR i na úrovni krajů a okresů absolutních srdcařů, kteří jsou ochotni obětovat pro fotbal úplně všechno. To mě naplňuje obrovskou dávkou optimismu,“ povídal v závěru minulého týdne na Galavečeru Královéhradeckého krajského fotbalového svazu v Jičíně, na němž ocenil právě přínos lidí budujících fotbal na regionální úrovni.

„U celé řady lidí mě překvapilo jejich obrovské odhodlání, láskyplnost k fotbalu a také profesionalita, s jakou fotbal dělají. To mi dělá velkou radost, protože dokud budou existovat tito lidé, tak český fotbal bude žít a fungovat. Mým úkolem je zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost a pomoci řešit to, co je pálí. A tito lidé také musejí cítit, že fotbalová rodina si jejich práce všímá, váží si ji a dokáže ji ocenit,“ dodal Malík s tím, že na rozdíl od bosse Pelty on bude tím, kdo bude detailněji řešit fotbal i na nejnižších patrech.

Jedním z úkolů, který je potřeba co nejrychleji vyřešit, je ovšem financování sportu.

„Česká republika potřebuje hlavně mít vládu, která přijde s vizí, jakým způsobem by měl být sport financován. Dosavadní vláda měla určitý program ohledně financování, s nímž se ztotožňuji, ale je otázka, kdy a jestli bude uveden do života,“ poukázal.

„Aby zásadní změny mohly být aplikovány, k tomu je také potřeba určitý čas. Osobně pro tento rok a možná i příští navrhuji, abychom s drobnými úpravami využili obdobný systém financování, který tu fungoval v uplynulých letech. A díky takto získanému času můžeme připravovat nové nastavení financování. Ale to je pouze můj privátní názor. Vše je a bude v kompetenci nově sestavené vlády,“ řekl Malík.

Dalším problémem je úbytek dětí, hráčů, ale i rozhodčích v krajích a okresech. V některých regionech se sbor sudích zúžil až o polovinu.

„Souvisí to s prestiží a mediálním obrazem českého fotbalu. A také se zpětnou vazbou od nás směrem do fotbalového hnutí. Samozřejmě roli hraje i styl a možnosti dnešní doby. Nacházíme se v 21. století, doba letí dopředu, je hektická. Dnes už to není jako dřív, kdy prakticky na každé vesnici bylo fotbalové hřiště. My se musíme přizpůsobit tomuto vývoji, což vyžaduje systémová opatření,“ je si vědom Malík.

Jak přivést nové lidi, mládež i nejmenší děti k fotbalu?

„Musíme mít kvalitní infrastrukturu. A pak provádět ve větší míře osvětu a náborové akce. Ale nábory musí být pečlivě připraveny, abychom lidi k fotbalu opravdu přivedli a hlavně je u něj udrželi. V neposlední řadě je potřeba prohloubení spolupráce se školstvím,“ dodal.