1. Sportovně-technická komise žádá oddíly o předložení náhradních termínů: 15. kolo OP II. třídy – A1A1501 Rokytnice – České Meziříčí B 12. 4. 2017 středa v 17.00 hodin – dohoda; 15. kolo OP II. třídy – A1A1506 Kostelec nad Orlicí B – Borohrádek 4. 5. 2017 čtvrtek v 17.30 hodin – dohoda; 15. kolo OP II. třídy – A1A1507 Javornice A – Deštné v Orlických horách 8. 5. 2017 pondělí v 17.00 hodin – nedošlo k dohodě, STK nařizuje.

2. STK upozorňuje na vyplnění soupisek mužstva A v IS: Kostelecká Lhota – schváleno.

3. STK schvaluje mistrovská utkání: 17. kolo OP II. třídy – A1A1701-07; 13. kolo OP IV. třídy – A3A1301-04.

4. STK projednala neodehrané utkání: A3A1301 – Labuť Rychnov nad Kněžnou – Lípa nad Orlicí B. Důvod: družstvo hostí se k zápasu nedostavilo. Rozhodnutí: STK uvedené utkání kontumuje a přiděluje 3 body družstvu Labuť Rychnov s výsledkem 3:0. RS čl. 15 d str. 18: Sokol Lípa uhradí částku 5000 Kč družstvu FC Labuť na základě vystavené faktury. Družstvo Sokol Lípa nad Orlicí B se předává k projednání Disciplinární komisi OFS Rychnov nad Kněžnou.

5. STK schvaluje změny zápasů: A1A1707 – Kostelec nad Orlicí B – Javornice – dohoda o změně zahájení utkání místo 16.00 se bude hrát v 15.00 hodin v neděli 2. 4. 2017 – Kostelec nad Orlicí B poplatek 250 Kč, Javornice poplatek 250 Kč – IS FAČR.

6. STK žádá oddíly Čermná nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou B, aby se písemně vyjádřily, proč vedoucí mužstev nepotvrdili po ukončení utkání ZOU A3A1304 ze dne 1. 4. 2017 – termín do 10. 4. 2017 pod pokutou 500 Kč.

7. STK uděluje pokutu ve výši 400 Kč (faktura IS FAČR) FC České Meziříčí B za nepředložení soupisky mužstva A v utkání A1A1701 Lukavice – České Meziříčí B.

8. STK schvaluje změnu hrací plochy v utkání A3A1402 Rychnov nad Kněžnou B – Domašín neděle 9. 4. 2017 13.30 hodin – hřiště UMT.

Příští zasedání STK OFS Rychnov nad Kněžnou se bude konat ve středu 12. dubna ve 14.00 hodin.   (ipr)