Zpráva TMK OVV ČMFS v Rychnově nad Kněžnou.

TMK OFS upozorňuje
FO a již přihlášené zájemce, že termín doškolení, obnovy i nového trenérského kurzu „C“ licence se mění z důvodu kolize s termínem TMK KFS v Hradci Králové, která v námi ohlášeném termínu (15. - 16. ledna 2011) pořádá Seminář mládeže a doškolení trenérů „B“ licence. Dále TMK OFS prodlužuje termín pro další závazné přihlášky do 30. 11. 2010!

Nový termín pro doškolení a obnovu „C“ licence je v sobotu 8. 1. 2011. Prezence účastníků je od 7.45 do 8.00 hodin v ZŠ ulice Javornická 1596 v Rychnově nad Kněžnou, ukončení cca ve 14.00 hodin. Jmenný seznam již přihlášených na doškolení: Hejduk, Preclík, Brůžek, Vojka ( všichni Rychnov nad Kněžnou), Richtr, Kutmon, Souček, Horák (Vamberk), Mucha, Plesl (oba Javornice), Lhotský, Chaloupka ( Křivice), Dudek, Mazura Milan a Marek ( Doudleby), Poledno ( Kostelec n. O.) a Pacholík ( Petrovice). Poplatek za doškolení je 250 Kč.

Obnova trenérské „C“ licence: Netolický, Sikora (oba Rychnov nad Kněžnou), Halamka (Vamberk). Poplatek je 400 Kč. Účastníci doškolení i obnovy budou s sebou mít tužku, sešit na poznámky, současnou průkazovou fotografii, která bude vzadu opatřená jménem a u prezentace odevzdají starý trenérský průkaz – je podmínkou vstupu! Žádáme účastníky o dochvilnost!

Nový trenérský kurz bude ve dnech 8. - 9. 1. 2011 a závěrečné zkoušky v neděli 16. 1.2011. Prezence je v sobotu 8. 1. 2011 od 7.45 do 8.00 hodin, (také v ZŠ) zahájení po oba dny v 8:00 hodin, předpokládané ukončení je v sobotu do 18 hodin a v neděli 9.1. do 17 hodin. Po oba dny je v blízké restauraci zajištěn oběd. Závěrečná zkouška bude pak v neděli 16. 1. 2011 od 9.00 do 12 hodin.

Účastníci budou mít s sebou tužku, sešit na poznámky, současnou průkazovou fotografii vzadu opatřenou jménem a sportovní oblečení do haly včetně obuvi s nešpinící podrážkou na praktická cvičení! Kdo nebude mít sportovní oblečení a obuv nebo se nezúčastní praktických tréninkových ukázek, bude bez náhrady za školení vykázán! Doporučená literatura k prostudování: pravidla kopané, soutěžní řád, a dostupné metodicko-trenérské tituly – brožuru Trenér „C“ licence obdrží každý účastník při prezentaci. Poplatek je stanoven na 700,-Kč.

Seznam již závazně přihlášených na nový kurz: Sarwa, Procházka, Kačírík, Brož (Rychnov nad Kněžnou), Ludvík, Andrys, Plocek, Kijonka, Buben, Hovorka a Bořek (všichni Kostelec n. O.), Mačo a Kotyza (oba Slatina), Konečná a Tobiška (Vamberk), Krunčík ( Javornice) a Pavlovský ( Doudleby).

Veškeré poplatky je nutno doručit na OFS do 20. 12. 2010! Úhrada poplatku podmiňuje platnost přihlášky!

Žádáme další zájemce o nahlášení jmen i kontaktů na e–mailovou adresu OFS, ale i na vodakzd@seznam.cz.