Vzhledem k tomu, že je nutné urychlit podání přihlášek v okrese, pořadatelé přinášejí několik informací.

Letošní turnaj v minifotbale se bude hrát ve dvou kategoriích. Kategorie A: 1. až 3. třída (ročník narození 2001, 2000, 1999, 1998), kategorie B: 4. a 5. třída (ročník narození 1998, 1997, 1996). V každé kategorii mohou startovat: a) žáci příslušného ročníku, b) žáci příslušného roku narození. Obě podmínky musí být splněny současně.

Pořadatelé doporučují zařadit do družstva děvčata.

Na základě počtu přihlášených družstev bude stanoven systém soutěže v okrese: okrsky a okresní finále. Hrát se bude v první polovině května letošního roku.

Původním termínem přihlášek byl 31. leden.Vzhledem k malému počtu přihlášených škol se v okrese prodlužuje do 29. února 2008.

Přihlášky zasílejte na adresu: Zdeněk Alt, VOŠ a SZeŠ, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Bližší informace na telelefonu 603 314 465 nano na e-mailu : alt@szeskostelec.cz.

V přihlášce uveďte kategorii, název školy, adresu vedoucího mužstva a v případě konání školního kola počet zúčastněných družstev.

Okresní štáb McDonald´s Cup