Doškolení se účastní držitelé C-licence, kterým končí platnost licence k 31. 12 .2014, a kteří si nezvyšovali svoji trenérskou kvalifikaci a mají zájem být i nadále držiteli této licence. Závazné přihlášky spolu s úhradou poplatku je nutno zaslat na OFS nejpozději do 12. listopadu 2014! Poplatek za doškolení včetně vyhotovení trenérského průkazu je 300 Kč.

Přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách OFS/TMK.

Trenérský kurs pro nové zájemce o trenérskou licenci C se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu, také v ZŠ Javornická a závěrečná část kurzu pak v neděli 7. prosince 2014 v zasedačce OFS v Rychnově nad Kněžnou. Podmínkou uspořádání kurzu je minimálně 15 přihlášených. Závazné přihlášky mohou zájemci zaslat na OFS nejpozději do 4. listopadu. Přihlášky i další informace na webových stránkách OFS/TMK.⋌ (dr, jv)