Disciplinární komise
Nepodmíněné tresty:


CHALOUPKA Lukáš (FO Křovice) DCK ukládá 1 SU nepodmíněně od 26. 10. 2009.
FORMAN Petr (TJ Sokol Zdelov) DCK ukládá 2 SU nepodmíněně od 29. 10. 2009.
MATĚJŮ Jiří (TJ Dobruška B) DCK ukládá 2 SU nepodmíněně od 29. 10. 2009.
ŠMÍDA Radek (AFK Častolovice B) DCK ukládá 3 SU nepodmíněně od 26. 10. 2009.
ČERNÝ Jan (FO Křovice) DCK ukládá 4 SU nepodmíněně od 26. 10. 2009.

Různé:
SLÁDEK Jan (TJ Sokol Kostelecká Lhota B) neprojednáno, chybí náležitosti
JANEČEK Pavel (TJ Sokol Kostelecká Lhota B) neprojednáno, chybí náležitosti
PODSTÁVEK Lukáš (TJ Sokol Černíkovice B) neprojednáno – nebyl zápis
Na příští zasedání DCK se dne 4.11.2009 se dostaví:
GULDÁN Ladislav (hráč TJ SOKOL Lípa B)
RINALDI Pavel (vedoucí mužstva TJ Sokol Lípa B)
Rozhodčí číslo 6611 – DCK ukládá jmenovanému finanční pokutu 500 Kč dle PS, příloha 3, odstavec 10 – nedodržování rozhodnutí orgánů ČMFS tím, že se opakovaně nedostavil, ač vyzván na zasedání DCK k vyřešení zápisů o utkáních. Vzhledem k tomu, že jmenovaný rozhodčí ukončili činnost, DCK další řízení zastavuje.

Rozhodčí číslo 2564 – do vyřešení disciplinárního řízení DCK zastavuje jmenovanému soutěžní činnost.
29. října 2009 ⋌DCK OVV ČMFS Rychnov n. K.

Trenérsko–metodická komise
Doškolení a obnova licence Trenér licence C

Trenérsko–metodická komise OVV ČMFS Rychnov nad Kněžnou připravuje doškolení trenérů licence C, kterým končí platnost licence a mají zájem o její prodloužení. Doškolení se uskuteční 21. 11. 2009 od 8 do 13.30 hodin v Základní škole Komenského (ulice Javornická ) v Rychnově nad Kněžnou.
Přihlášky s úhradou účastnického poplatku 250Kč je nutno zaslat (možno i osobně ) na OFS panu Charvátovi. Uzávěrka přihlášek se prodloužila do 9. listopadu 2009 (úhrada poplatku podmiňuje platnost přihlášky) !

Závazně přihlášení trenéři předloží při prezenci (od 7.45) svůj starý trenérský průkaz (při nesplnění tohoto požadavku nebudou zařazeni do doškolení!) a aktuální fotografii. Dále s sebou psací prostředky a čistou obuv na přezutí do učebny !

Obnovení trenérské licence
Trenéři, kteří se nedostaví na povinné doškolení ani jednou během tří let, jsou podle platných Směrnic o udělování trenérských licencí po dalším roce od povinného doškolení (celkem tady po čtyřech letech) vyřazeni z databáze ČMFS! Ovšem za zvláštní poplatek (C licence 150 Kč) mají možnost zúčastnit se doškolení a obnovit tak znovu platnost své licence! Také pro tyto trenéry platí podmínky (výše uvedené) požadované pro zařazení do doškolení s výjimkou výše poplatku, který v tomto případě činí 400 Kč ( 250 + 150).

Trenérsko–metodická komise OVV ČMFS Rychnov n. K