Disciplinární komise Nepodmíněné tresty:
MALÝ Martin (TJ Dobruška B) DCK ukládá 1 SU nepodmíněně od 7. 9. 2009.
MAISNER Josef (SK Solnice) DCK ukládá 3 SU nepodmíněně od 4. 9. 2009.
Různé:
MORAVEC Josef (TJ Sokol Žďár n. O.) neprojednáno, chybí náležitosti.
KRÁLÍK Tomáš (Baník Vamberk) DCK žádosti o prominutí zbytku trestu nevyhovuje.

Sportovně–technická komise
1. Schválení výsledků: OP II. třída – 4. - 5. kolo, OP III. třída – 4. - 5. kolo, OP IV. třída – 4. - 5. kolo, OP starších žáků – 1. kolo, OP mladších žáků – 1. a 2. kolo, Pohár Rychnovska dospělých P25 – P28, Pohár Rychnovska dorostu PD 7, PD9 – PD11.
2. Schválení dohod: Pohár Rychnovska – dorost č. 7 Vamberk – Rychnov (opakované utkání) ČT 3. 9. 2009 od 17,.0 hodin (bez poplatku)
Pohár Rychnovska – dorost č. 12 Doudleby – Rychnov ČT 10. 9. 2009 od 17.00 hodin (bez poplatku)
3. Uložení administrativních pokut:
a) F1A0103 – Přepychy – špatný formulář „Zápisu“ (100,- Kč)
– neuvedení dohody o řízení oddílovým rozhodčím (100 Kč)
b) F1A0103 – Javornice – neuvedení dohody o řízení oddílovým rozhodčím (100 Kč)
c) Pohár dorostu č. 9 – FC Kostelec – chybějící podpis vyplácejícího (50 Kč)
d) Pohár dospělých č. 27 – Doudleby nad Orlicí – chybějící podpis vedoucího družstva po utkání (200 Kč)
e) A3A0401 – Opočno – neoprávněný podpis zástupce kapitána po utkání (200 Kč)
f) A3A0505 – Častolovice – chybějící podpis kapitána po utkání (200 Kč)
g) A3A0503 – Albrechtice – nedostatečná administrativní činnost (300 Kč)
4. STK projednala „Zápis o utkání“ č. A3A0503 – utkání zahájeno 25 minut po ÚZ.
Rozhodnutí STK: - vzala na vědomí vyjádření hlavního rozhodčího
- výsledek ponechán v platnosti- udělení pořádkové pokuty domácímu oddílu (viz bod g.) bodu 3 „Zpráv STK“).
5. Rozhodnutí STK: v 7. a 8. kole soutěží dospělých předloží hlavní pořadatel domácího oddílu rozhodčímu „Organizační řád pořadatelské služby“ - rozhodčí je povinen předložení nebo nepředložení uvést do „Zápisu“ a hlavní pořadatel je povinen toto podepsat – nepředložení bude postiženo pořádkovou pokutou.
Dále upozorňujeme oddíly, aby provedly kontrolu řádného ukotvení a zabezpečení přenosných branek (viz „Zpráva STK“ ze 13. 8. 2009 a dále na základě rozhodnutí VV ČMFS).
6. STK důrazně upozorňuje oddíly, aby měly k dispozici „Prohlášení o zdravotní způsobilosti hráčů“ (viz článek 14 SŘ).
7. Upozornění pro oddíly a rozhodčí: - uvádějte do „Zápisů o utkání“ správné označení Poháru Rychnovska (není žádný okresní pohár). Označení funkcionářů na hráčské lavičce (viz RS – článek 6)
8. Z důvodu nepřítomnosti předsedy STK od 14. 9. do 21. 9. 2009 je pověřen zastupováním člen komise p. Jedlička.
9. Upozornění: příští schůze ve čtvrtek 24. 9. 2009 a následná „Zpráva STK“ vyjde v sobotu 26. září 2009.