Nepodmíněné tresty - zákaz závodní činnosti paragrafu 23 DŘ:
Briesel Patrik (Kostelecká Lhota A) - 1 SU od 28. 8. 2017 dle § 43 DŘ;
Oberreiter Petr (Kostelecká Lhota A) - 3 SU od 28. 8. 2017 dle § 48/3 DŘ;
Šípek Jiří (Žďár nad orlicí) - 1 SU od 28. 8. 2017 dle §46/1 DŘ;
Guldán Ladislav (Lípa nad Orlicí B) - 1 SU od 28. 8. 2017 dle § 46/1 DŘ.