Disciplinární komise

Nepodmíněné tresty:
KUČERA Stanislav (Lokomotiva Borohrádek) DCK ukládá 4 SU nepodmíněně od 5. 10. 2009.
FOREJTEK Jiří (TJ Dobruška C) DCK ukládá 4 SU nepodmíněně od 5. 10. 2009.
LANGER Martin (Baník Vamberk B) DCK ukládá 5 SU nepodmíněně od 5. 10. 2009.
BUNEŠ Rudolf (SK Albrechtice B) DCK ukládá 2 SU nepodmíněně od 5. 10. 2009.

Různé:
Moravec Miroslav (rozhodčí): jmenovaný se dostaví na příští zasedání DCK dne 14. 10. 2009 k vyjádření k přestupku popsaném v Zápise o utkání číslo A2A0701 a nevyjádření se k námitce kapitána mužstva.
Morávek Petr (rozhodčí): jmenovaný se dostaví na příští zasedání DCK dne 14. 10. 2009 k vyjádření k přestupku popsaném v Zápise o utkání číslo A2A0804.
8. října 2009DCK OVV ČMFS Rychnov n. K

Trenérsko–metodická komise

Pozor – změna termínu druhého dne školení trenérů!
Na základě navýšení pronájmu hřiště s umělou trávou v Rychnově nad Kněžnou je TMK nucena změnit termín druhého dne školení nových trenérů na 22. 11. 2009 místo plánovaného termínu 28. 11. 2009 !

Školení trenérů licence C
TMK VV OFS oznamuje, že v termínech 21. - 22. 11. 2009 bude pořádat školení Trenér licence C (školení nových trenérů). Poplatek činí 750 Kč (školné, strava, lektoři, literatura). Zájemci se mohou závazně přihlásit na Okresním fotbalovém svazu u sekretáře pana Charváta (možno i e–mailem). Uzávěrka přihlášek je do 31. 10. 2009. Bližší informace najdete ve Zprávě Trenérsko–metodické komise na webových stránkách OFS.

Doškolení a obnova licence Trenér licence C

Jak již zaznělo na letním aktivu v Česticích, připravuje TMK OFS doškolení trenérů licence C, kterým končí platnost licence a mají zájem o její prodloužení. Doškolení se uskuteční 21. 11. 2009 od 8 do 13.30 hodin v Základní škola Komenského (ulice Javornická ) v Rychnově nad Kněžnou.
Přihlášky s úhradou účastnického poplatku 250Kč je nutno zaslat (možno i osobně ) na OFS panu Charvátovi nejpozději do 31. 10. 2009 ( úhrada poplatku podmiňuje platnost přihlášky) !

Závazně přihlášení trenéři předloží při prezenci (od 7.45) svůj starý trenérský průkaz (při nesplnění tohoto požadavku nebudou zařazeni do doškolení!) a aktuální fotografii. Dále s sebou psací prostředky a čistou obuv na přezutí do učebny !

Obnovení trenérské licence
Trenéři, kteří se nedostaví na povinné doškolení ani jednou během tří let), jsou podle platných Směrnic o udělování trenérských licencí po dalším roce od povinného doškolení (celkem tady po čtyřech letech) vyřazeni z databáze ČMFS! Ovšem za zvláštní poplatek (C licence 150 Kč) mají možnost zúčastnit se doškolení a obnovit tak znovu platnost své licence! Také pro tyto trenéry platí podmínky (výše uvedené) požadované pro zařazení do doškolení s výjimkou výše poplatku, který v tomto případě činí 400 Kč ( 250 + 150). TMK OVV ČMFS Rychnov n. K.