Na kvalitní práci s mládeži si zakládají ve Vamberku. Jednou z hlavních postav je v Baníku Marcel Olšavský, jenž je šéftrenérem mládeže. Jak vidí současnou situaci ve svém oddíle a celkově v mládežnickém fotbale?

Na Rychnovsku má Vamberk jednu z nejlepších základen mládeže, kolik máte mladých fotbalistů a do kolika kategorií jsou rozděleny?
Máme něco přes 100 dětí. Vlivem koronaviru a na něj navazujících prázdnin jich teď chodí něco mezi sedmdesáti až osmdesáti. Uvidíme po prázdninách, až se děti vrátí do školy a zase se zapojí do tréninků, zkrátka až bude normální režim. Mimochodem tréninky jsme přes prázdniny nezastavili a trénovali jsme pravidelně třikrát týdně ve všech kategorií. Do soutěžního ročníku 2020/2021 jsme vstoupili do krajské či okresní soutěže se šesti kategoriemi. Předpřípravka U6, mladší přípravka U9, starší přípravka U11, mladší žáci U13, mladší dorost U17 a starší dorost U19. Bohužel jsme nedali dohromady starší žáky, dohnaly nás slabé ročníky 2006 od přípravek, dohoda s okolními kluby se nám bohužel nepovedla.

Jaké jsou u vás podmínky pro mládež?
Mládež u nás v Baníku Vamberk po administrativní části vede koordinátor mládeže Ondřej Frejvald, ten za posledních několik let zvládl zvednout úroveň zázemí a dokázal nemožné ať už s vyjednáváním o výkupu pozemku hřiště a jeho rekonstrukci, či získáváním dotací. Zázemí tedy máme výborné.

Co říkáte na spojování mládežnických týmů?
Úzce spolupracujeme s Rokytnice, od mladšího dorostu k nám přichází hráči. Máme uzavřenou dohodu, na které ani jedna strana nevydělá, ale ani neprodělá, těží z toho jenom děti, což je skvělé. Na tom aktuálně vedení staví strategii rozvoje klubu, rádi bychom se dohodli i s ostatními menšími kluby na Rychnovsku. Co se týče starších žáků, objeli jsme hned po „korona-krizi“ s Ondrou Fejvaldem snad všechny menší okolní kluby a snažili se najít shodu. Bohužel se nepodařilo nic vyjednat. Je to škoda.

V srpnu jste pořádali letní fotbalové soustředění, jak se vydařilo?
Soustředění jsme pořádali pro mladší děti. Chodilo jich pravidelně po dobu pěti dnů 23, z toho jich na hřišti spalo s rodiči 17. Postavili jsme stany s podsadou, kde měly děti po celou dobu zázemí. Spolu s naší velkou pergolu a úplně novou kantýnou máme naprosto dokonalé zázemí na letní kempy a soustředění. Rodiče byli spokojeni a hlavně děti si to užily. Za mě se soustředění vydařilo!

Na co jste se na něm hlavně zaměřovali?
Děti byly z několika ročníků, jednotným cílem bylo zlepšení individuálních dovedností našich nejmenších a týmových dovedností mladších žáků, hlavně se utužila parta, bylo to hodně postavené na budování týmu. Děti jsme chtěli drilovat, ale každý večer měly přichystaný program, ukázky PČR, Hasičů, kynologů, nechyběla ani strašidelná stezka, kterou si zorganizovali rodiče. Škoda jen, že koupaliště, se kterým náš fotbalový areál sousedí, bylo letos zavřené pro rekonstrukci, řeka Zdobnice však na koupání stačila. Příští rok určitě soustředění zopakujeme a možná se ozvou i další týmy, co by využily náš krásný areál k podobnému soustředění.

Co je vaším cílem, vychovat hráče pro A tým, nebo míříte ještě výš?
Mým cílem je vychovávat hráče pro náš klub ve všech kategoriích. Naším klubovým cílem je vychovávat dobré fotbalisty a hlavně dobré lidi, kam až to dotáhnou, je pak na nich. Naším úkolem je, co nejlépe je připravit, aby naši hráči fotbalově rostli. Rostli pro klub. Důležitá je však i reprezentace okresu a kraje. Do našeho A týmu ne všichni dojdou, máme hodně našich odchovanců hrajících vyšší soutěže v jiných krajských klubech, věřím, že to je vizitka naší práce s mládeží. Doufám jen, že až kluci naberou zkušenosti jinde, tak se jednou vrátí a pomůžou „vykopat“ vyšší soutěže u nás.

Dbáte v klubu na to, aby se stavělo na vlastních odchovancích a mládež s dospělými týmy byla propojena?
Snažíme se, bohužel tomu tak ne vždy je. Jak jsem již výše zmínil. Je to u nás velmi ožehavé téma, odchovanci si někdy zkrátí cestu a pak odchází do vyšších soutěží. Bránit jim v tom však rozhodně nelze.

Je něco, co byste chtěli v nejbližší době v oddílu zlepšit?
Je potřeba zapojit více schopných lidí do chodu klubu. Dobrých funkcionářů je málo a stárnutí nezastavíme, mladí se do toho moc nehrnou.