Po něm měli delegovaní rozhodčí Vlastislav Kiezler s Ivanem Klečkou čelit polévání pivem příznivci domácího klubu, vyhrožováním a slovním atakům. Vše mělo vygradovat ve fyzické napadení delegáta utkání Pavla Marečka sekretářem domácího klubu Tomášem Navrátilem.

Jak stojí v prohlášení komise, tak ORK shledala, že se klub FK Dolní Kalná, z.s. dopustil závažných disciplinárních provinění spočívajících ve vážných porušeních povinností pořadatelské služby. A to v situaci, kdy mohl předvídat, že předmětné utkání je rizikové s ohledem na probíhající celodenní oslavy. Klub zaviněným hrubým porušením povinností pořádajícího klubu umožnil opakované tělesné napadení delegované osoby, polití pivem a vyhrožování delegovaným osobám, dopustil se i dalších selhání v pořádání utkání.

Návrat soutěží v únoru. Fotbalisté zbystřete! Kdo ještě někdy plánujete vyměnit domácí pohodičku za fotbal, pak vězte, že „jarní“ mistrovské duely se v kraji začnou hrát dříve než obvykle.
Hrát budeme a soutěže dohrajeme, doufá bezbřehý optimista Ladislav Brož

Za to ORK udělila peněžitý trest ve výši 25 tisíc korun. Pokutu dalších 10 tisíc a navrch zákaz výkonu všech funkcí do 30. června 2022 obdržel sekretář klubu Tomáš Navrátil. Celé kauze se bude obsáhleji věnovat úterní vydání Krkonošského deníku, v němž nabídneme mimo jiné i rozhovor s Tomášem Navrátilem.