Městysi Častolovice působí problémy třeba neukáznění lidé, kteří využívají kontejnerů vyhrazených pouze pro plasty nebo papír k ukládání toho běžného, komunálního. Stávají se ale i horší věci.

„V poslední době jsme bohužel zaznamenali i případy krádeží kontejnerů. Jsem ale přesvědčena o tom, že za nimi nestojí nikdo z Častolovic, protože používání popelnic někým jiným bychom si v naší obci všimli," řekla Jarmila Novohradská, starostka Častolovic.

Zároveň dodala, že vedení městyse již učinilo kroky k tomu, aby se takové případy neopakovaly. To mají zajistit kontejnery větších rozměrů, které by měly snahám nenechavců odolat.