Již řadu let zveme rodiče a širokou veřejnost na den otevřených dveří. Ten letošní byl ve znamení osmdesátých narozenin naší školy.

Dopolední část dne otevřených dveří je tradičně věnována hospitacím – zájemce zveme na návštěvu vyučovacích hodin. Stejně jako v minulých letech bylo plno v nejnižších ročnících. Hosté tak mohli například sledovat, jak prvňáčci už zvládají čtení jednoduchých slabik či se vyznají v druzích ovoce a zeleniny, jak druháci procvičují druhy vět. Třeťáci trénovali vedle násobků také schopnost umět se pochválit, čtvrťáci se pochlubili svými pracemi o čmelácích a předvedli zpěv a hry v angličtině, páťáci naopak zvládali nástrahy češtiny.

Odpolední program byl ve znamení několika tvůrčích dílen – zájemci vytvářeli papírové košíčky, obrázky s podzimní tematikou či dekorativní předměty z přírodnin. Tradičně nechybělo každoroční zdobení perníčků ani fyzikální pokusy – návštěvníci obdivovali například „bublinového“ hada.

U perníkové chaloupky si mohly nejen nejmladší děti odloupnout perníček a odpovědět na otázku, která se pod ním skrývala. V učebně angličtiny si zájemci mohli vybarvit obrázek, a ten se pomocí aplikace v mobilním telefonu dokonce rozpohyboval. Sportovalo se v tělocvičně i v aule, kde se prodávaly produkty ze školního farmářského trhu, kde začínala a končila soutěž připravená k výročí školy a kde každý mohl vybrat tři nejhezčí obrázky školy a tři nejhezčí přání škole k 80. narozeninám.

Studenti reprezentovali školu na ekonomické soutěži.
Studenti reprezentovali školu na ekonomické soutěži

V prostoru před ředitelnou jsme vystavili školní kroniky, alba, knihy s novinovými výtisky o naší škole a návštěvní knihu, do které mohli hosté napsat svoje dojmy.

Máme velkou radost z pochvalných slov našich návštěvníků, kterým se u nás líbilo, a samozřejmě nás potěšila autorská přání škole napsaná našimi žáky i jejich výtvarné práce zachycující školu.

Jsme rádi, že mezi nás opět přišel starosta města Mgr. Moravec a že nás opět navštívili fyzikáři Hubeňákovi (RNDr. Margita Hubeňáková je dcerou ředitele Černého, který ve škole působil v letech 1953 – 1972, a doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc., je dlouholetým pracovníkem Univerzity Hradec Králové).

„Do let tvého dospívání a dospělosti ti přeji, abys byla nadále úspěšná jako dodnes. Aby tvé zaměstnance děti nezlobily, tvůj majetek neničily, a přesto sem chodily rády. Ať svými akcemi lákáš lidi nejen z okolí, ale i z dáli. Přeji ti, abychom se i my po letech scházeli a jako bývalí žáci vzpomínali na krásná léta, která jsme ve škole prožili,“ uzavírá svoje narozeninové přání škole Veronika Michajlowa.

Podzim patří dýním. Děti tvořily, dospělí ochutnávali.
Podzim patří dýním. Děti tvořily, dospělí ochutnávali

Iva Přibylová, ředitelka základní školy