Již řadu let zveme rodiče a širokou veřejnost na den otevřených dveří. Ten letošní byl ve znamení osmdesátých narozenin naší školy.

Dopolední část dne otevřených dveří je tradičně věnována hospitacím – zájemce zveme na návštěvu vyučovacích hodin. Stejně jako v minulých letech bylo plno v nejnižších ročnících. Hosté tak mohli například sledovat, jak prvňáčci už zvládají čtení jednoduchých slabik či se vyznají v druzích ovoce a zeleniny, jak druháci procvičují druhy vět. Třeťáci trénovali vedle násobků také schopnost umět se pochválit, čtvrťáci se pochlubili svými pracemi o čmelácích a předvedli zpěv a hry v angličtině, páťáci naopak zvládali nástrahy češtiny.

Odpolední program byl ve znamení několika tvůrčích dílen – zájemci vytvářeli papírové košíčky, obrázky s podzimní tematikou či dekorativní předměty z přírodnin. Tradičně nechybělo každoroční zdobení perníčků ani fyzikální pokusy – návštěvníci obdivovali například „bublinového“ hada.

U perníkové chaloupky si mohly nejen nejmladší děti odloupnout perníček a odpovědět na otázku, která se pod ním skrývala. V učebně angličtiny si zájemci mohli vybarvit obrázek, a ten se pomocí aplikace v mobilním telefonu dokonce rozpohyboval. Sportovalo se v tělocvičně i v aule, kde se prodávaly produkty ze školního farmářského trhu, kde začínala a končila soutěž připravená k výročí školy a kde každý mohl vybrat tři nejhezčí obrázky školy a tři nejhezčí přání škole k 80. narozeninám.

V prostoru před ředitelnou jsme vystavili školní kroniky, alba, knihy s novinovými výtisky o naší škole a návštěvní knihu, do které mohli hosté napsat svoje dojmy.

Máme velkou radost z pochvalných slov našich návštěvníků, kterým se u nás líbilo, a samozřejmě nás potěšila autorská přání škole napsaná našimi žáky i jejich výtvarné práce zachycující školu.

Jsme rádi, že mezi nás opět přišel starosta města Mgr. Moravec a že nás opět navštívili fyzikáři Hubeňákovi (RNDr. Margita Hubeňáková je dcerou ředitele Černého, který ve škole působil v letech 1953 – 1972, a doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc., je dlouholetým pracovníkem Univerzity Hradec Králové).

„Do let tvého dospívání a dospělosti ti přeji, abys byla nadále úspěšná jako dodnes. Aby tvé zaměstnance děti nezlobily, tvůj majetek neničily, a přesto sem chodily rády. Ať svými akcemi lákáš lidi nejen z okolí, ale i z dáli. Přeji ti, abychom se i my po letech scházeli a jako bývalí žáci vzpomínali na krásná léta, která jsme ve škole prožili,“ uzavírá svoje narozeninové přání škole Veronika Michajlowa.

Iva Přibylová, ředitelka základní školy