Při práci na Knihobudce jsme se snažili zapojit klienty v co nejširší míře - na kvalitě výrobku je to možná trochu znát - o to více se ale při výrobě naučili, a hlavně - o to větší měli radost z hotového díla.

S klienty vyrábíme také hmyzí domky, ptačí krmítka, svícny, lucerny a další drobné předměty. Pracujeme především se dřevem, ale nebojíme se ani práce s jinými materiály. Zaměřujeme se přitom i na recyklaci – z nepotřebných věcí vytváříme nové.

Činnosti v rámci technické dílny jsou ale jen střípkem ze široké palety aktivit, které nabízíme v rámci sociální služby Centrum denních služeb. Tu mohou využívat osoby s handicapem tělesným, mentálním, kombinovaným i např. s PAS (ve věku od 6 do 50 let) v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hod. Zapojit se mohou do výtvarných, hudebních či sportovních aktivit, nechybí ani práce v keramické dílně nebo s IT technikou, arteterapie, šachy apod., naše nabídka zahrnuje i několik aktivit, které využívají osoby s těžším postižením, např. Autiklub, relaxace ve Snoezelenu, individuální masáže či speciální cvičení pomocí zpětnovazební rukavice nebo deskou Rapael Smart Pegboard. Klienti nacvičují mimo jiné také sebeobslužné činnosti nebo péči o zahradu, učí se nakupovat, vařit, hledat potřebné informace na internetu, navštěvují kino, kavárnu nebo třeba bazén atd. Osoby s handicapem se při aktivitách učí rozvíjet své sociální schopnosti, jako je udržet pozornost při práci, komunikovat a spolupracovat s ostatními, trénují také jemnou motoriku i koordinaci pohybu, vedeme je k rozhodování o sobě sama i o svém život, důraz je přitom vždy kladen na to, aby získané dovednosti mohli dále prakticky využívat.

Další námi nabízenou sociální službou, kterou mohou využívat děti i dospělí s handicapem (ve věku od 3 do 50 let) v rámci celého rychnovského regionu, je terénní osobní asistence.

Do portfolia našich aktivit patří také terapie Neurofeedback, terapie Acces bars či psychoterapeutická podpora celé rodiny. Tyto terapie přitom mohou využívat nejen osoby s handicapem a jejich rodiny, ale poskytujeme ji i veřejnosti.

Více informací o nás i o všech nabízených službách a dalších aktivitách najdete na našich webových stránkách www.centrum-orion.cz.

Pravidla využívání Knihobudky:
Jsou velmi jednoduchá – můžete si bezplatně knihy vypůjčit a přečíst na místě nebo si odnést s sebou jakoukoliv knihu či časopis dle vlastního výběru.

A pokud chcete, můžete naopak vy Knihobudku obohatit o výtisk z vlastní knihovny či již přečtený časopis a podělit se tak o něj s ostatními čtenáři.

Děkujeme touto cestou rodině Kolowratů, že nám umožnila Knihobudku umístit v jejich parku a přejeme Vám příjemně strávené chvíle s knihami a časopisy z naší Knihobudky.

Za Centrum Orion Miroslava Červinková