Když paní ředitelka ZŠ Dobré Mgr. Kateřina Guldánová, zjistila, jak skvělá byla aktivita čtenářské pregramotnosti v MŠ Dobré s poučnými knihami z nakladatelství Advent-Orion a jaké byly zpětné vazby od rodičů, zaregistrovala svou školu do čtenářské aktivity Čteme s rodiči, pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu Lepší život s cílem další možnosti motivace žáků ke čtení.

Každého příchozího vítal leták připravený školou. Základní motivace byla zahájena ve čtvrtek 7. prosince, a to pouze v jedné budově, kde jsou žáci od 1. do 4. třídy. V 8.20 hodin začala motivace v 1. třídě. Ředitelka Mgr. Kateřina Guldánová přivítala hosty, kteří se pak ujali své role.

Radmila Vavříková četla úryvky z knihy Zlaté ruce od Bena Carsona a Ing. Josef Vavřík motivačně diskutoval se žáky. A co bylo cílem motivace? Poradit – jak se neučit a mít stále dobré známky. A dnes již žáci vědí, že to je pouze o čtení, kdy se rozvíjí centrum paměti a jim pak stačí dávat ve škole pozor při vyučování, takže si budou stále více a více pamatovat.

Byla tak zahájena aktivita na 5 týdnů, kdy žák musí číst každý týden jednu knihu s poučením z nakladatelství Advent-Orion, kterou vždy obdrží půjčenou domů. V přečtené knize musí najít poučení a se svými rodiči diskutovat o tom, jak toto poučení aplikovat doma a ve škole (kromě prvňáčků – tam je očekávaná maximální spolupráce s rodiči).

Před zahájením motivace ředitelka školy měla drobné obavy z pozornosti žáků ve 4. třídě, ale právě tam nastalo úžasné překvapení skvělé spolupráce, a když se podíváte na fotografie, tak toto určitě nepředstavuje nezájem o knihy.

Závěrečné vyhodnocení je pak směrováno na den 25. ledna 2024, kdy se i všichni žáci na tento den naučí píseň Čteme každý den a abyste o nic nepřišli, přineseme Vám z vyhodnocení pak čerstvé zprávy.

Ing. Josef Vavřík
ředitel nadačního fondu Lepší život