Jako první akci uskutečnili Novoroční pochod, který měl mít trasu přes dva zámky, ale vzhledem k povodním byl pochod organizován v okolí Častolovic. Druhá úspěšná akce byla degustace ovoce, která se uskutečnila 3. února v zahrádkářské klubovně v Častolovicích. Jako nejlepší se umístily odrůdy: Gala, Jonagold Prince, Pinova, Topaz, Admirál. Po ukázce tvorby studených mís a oslavě MDŽ zahrádkáři připravují další akci a sice ukázku zimního řezu ovocných stromků a keřů, na kterou zvou všechny zájemce.

Praktická ukázka bude provedena v sobotu 16. března 2024 od 9 hodin na osadě Bělá 1 naproti zámku v Častolovicích. Všichni přítomní budou moci vidět zimní ošetření ovocných stromků po výsadbě, dále řez stromků v plné plodnosti a ukázku řezu starých stromků takzvaným zmlazovacím řezem.

Současně budou rozebrány výsledky degustace s praktickým využitím. Častolovičtí zahrádkáři touto aktivitou chtějí alespoň z části nahradit zahrádkářské výstavy, které museli ukončit a v současné době nejsou podmínky pro jejich pokračování.