Zahrádkářská výstava Velikonoce – svátky jara v sokolovně a v areálu sokolské zahrady bude otevřena každý den od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.

Tato výstava přibližuje velikonoční tradice a staročeská řemesla, vystaveny budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i další velikonoční artefakty symbolizující krásu tohoto období. Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami.

Zajímavý bude soubor staročeských řemesel s ukázkami, výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika s velikonočními motivy, figurky a předměty ze šustí, pedigu, sysalu, rákosu, krouceného papíru a mnoho dalšího.

Překrásné kroje z Podorlicka, přehlídka historických kočárků a panenek, to vše bude jistě příjemným zpestřením výstavy. Největší křesťanský svátek v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i živými symboly - zajíci a beránky.

Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem, jarními květinami a tekoucí vodou. V letošním roce se každý návštěvník seznámí s velikým množstvím květin – tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin včetně květin z dovozu z Holandska, které budou naaranžovány v celém areálu výstaviště.

Po celou dobu výstavy bude probíhat i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks velikonočních kraslic, do které se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 2. dubna v 15 hodin. Odevzdávání kraslic lze provést přímo na výstavišti v Častolovicích nejdéle do 30. března do 12 hodin.

Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara a prací na zahrádce. Novinkou bude předvádění Motučka (motorového kolečka) od firmy Bravo z Jablonného nad Orlicí.

Protože je to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani zahrádkářská poradna a doprovodný prodej květin, cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i hudební a odborný program včetně bohatého občerstvení. Parkovné bude zdarma.

Na výstavu do Častolovic Vás za pořadatele zvou
Josef Helmich a Jarmila Novohradská