Existuje mnoho definic a modelů rodiny. Klíčové ovšem je, že její členy spojuje citové pouto a vzájemná odpovědnost. Jde o nezbytné přísady pro příznivý vývoj dítěte, a proto by každé dítě mělo vyrůstat v rodině. Děti s postižením přitom nejsou výjimkou. Také v Centru Orion, které již více než 20 let pomáhá dětem i dospělým osobám s postižením, potřebu podpory rodiny považujeme za nejdůležitější k tomu, aby zvládla handicap svého dítěte a naučila se s ním žít, aby zvládla tu obrovskou zátěž, kterou s sebou postižení nese.

Rodiče svým dětem s postižením zajišťují nepřetržitou a často velmi náročnou péči, kterou je těžké skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny. Potřeby samotných pečujících rodičů, např. čas na odpočinek (o koníčcích ani nemluvě) přitom zůstávají dlouhodobě nenaplněny. Současné kapacity odlehčovacích či jiných podpůrných služeb pro tyto rodiny jsou přitom u nás stále nedostatečné.

Z vlastní zkušenosti (také jsem maminkou těžce postiženého dospělého syna – vozíčkáře s přidruženým mentálním postižením) vím, jak těžký úkol dostali rodiče těchto dětí v době nouzového stavu, kdy se zavřely také speciální školy a kdy i Centrum Orion muselo na dlouhých 10 týdnů zavřít. Rodiče tak museli zvládat péči doma, jen s podporou svých blízkých, jejich dětem se změnil rytmus dne i zažité rituály a okolní svět pro ně najednou přestal být čitelný. Z toho pramenila jejich nespokojenost, kterou mohly dávat najevo jen způsobem, který znaly – byly neklidné, úzkostné, někdy až agresivní… Na rodičích jsme viděli, jak je pro ně péče náročná, někteří z nich byli na pokraji svých sil.

Proto, hned jak to bylo možné, obnovili jsme provoz Centra Orion, abychom rodinám poskytli co největší podporu. Jejich děti začaly opět využívat osobní asistenci ve školách i mimo ni, znovu začaly docházet do centra denních služeb, rodinám jsme nabídli podporu i formou psychoterapeutických konzultací, opět zajišťujeme speciální dopravu ze školy do Orionu na odpolední aktivity tak, aby se rodiče mohli vrátit do zaměstnání či si doma odpočinout.

A zároveň intenzivně přemýšlíme, jak rodině poskytnout další formy podpory, která jim jejich náročnou péči zase o něco ulehčí. V létě opět proběhne týdenní rekondiční pobyt pro osoby s postižením a již nyní se věnujeme přípravě projektu (a držíme si palce, aby byl projekt podpořen:-), díky kterému bychom mohli začít poskytovat zcela novou formu podpory rodin dětí hlavně s tím těžším a kombinovaným postižením, a to v rámci celého Královéhradeckého kraje.

Dokonalí rodiče a dokonalé děti prý neexistují… - můžete si ale udělat dokonalou oslavu, a nejen tohoto svátku! Milí rodiče, oslavte tento den společně se svými dětmi, pokuste se jej ozdobit nějakou maličkostí, dopřejte si nějaký společný zážitek, věnujte si pozornost, obejměte se,…

15. květen bychom v rámci oslav Mezinárodního dne rodin chtěli vyzvednout jednu z nejdůležitějších hodnot v našich životech a tou RODINA bezesporu je. Z celého srdce děkujeme všem rodinám za Vaši lásku, starostlivost a podporu, za domov, který dáváte svým dětem.

Mirka Červinková, za Centrum Orion