Základní kámen rychnovské nemocnice byl položen 21. června 1888 na louce na Velké Láni. Pod vedením místního stavitele Josefa Štaubera pokračovala stavba velmi rychle. Avšak vybavení vnitřku budovy trvalo naopak o něco déle, takže k slavnostnímu otevření okresní nemocnice došlo až 15. května 1892.

Hlavní budova nemocnice byla určena pro 60 nemocných. Primářem byl jmenován MUDr. Antonín Riegel, který veškerou lékařskou službu obstarával sám bez jediného sekundáře. V roce 1903 do rychnovské nemocnice nastoupil MUDr. Vladimír Musil a stal se prvním sekundářem.