Před 100 lety 2. 4. 1921 se narodil všestranný herec Jiří Adamíra, partner Hany Maciuchové, nedávno zesnulé obdobně oblíbené umělkyně. Diváci jej pamatují např. v titulních rolích Shakespearova Hamleta, Richarda III. či Othella nebo v Tylově Janu Husovi, televizní diváci v roli tajúplného lékaře v seriálu Chalupáři apod.

3. 4. 1876 (145 let) se narodil Tomáš Baťa, který se z malé firmičky vypracoval na světoznámého výrobce kvalitní, ale i zároveň cenově přijatelné obuvi.

Před 1. světovou válkou 4. 4. 1911 se narodil Václav Čtvrtek (110 let), který tak dobře rozuměl dětské duši a podporoval její obrazotvornost. Děti i jejich rodiče rádi sledují večerníčky Pohádky z mechu a kapradí, O loupežníku Rumcajsovi, O loupežnickém synku Cipískovi, O makové panence a motýlu Emanuelovi, na jejich základě pak vznikaly i pohádkové knihy. Obojí jim mistrně přiblížil malíř Radek Pilař, od jehož narození též v dubnu uplyne 90 let. Václav Čtvrtek je spojován z východočeských měst s Jičínem, kde pobýval u prarodičů, konají se tam festivaly Jičín – město pohádek.

Česká a československá egyptologie je ve světě velmi známá, protože naši vědci dlouhodobě pomáhají v záchraně starověkých památek. Na jejím počátku se o to zasloužil František Lexa, narozený 5. 4. 1876 (145 let), v současnosti tam pracuje kolektiv Českého egyptologického ústavu FF UK prof. Miroslava Bárty.

Před 30 lety 5. 4. 1991 zemřel Jiří Mucha, syn secesního malíře Alfonse Muchy. Již po mnoho let jsme svědky právních kauz kolem monumentálního otcova díla Slovanská epopej mezi Prahou a Moravským Krumlovem. Kdo se chce blíže seznámit s okolnostmi života a díla A. Muchy, sáhněte po knize Kankán se svatozáří, jistě vás četba knihy nadchne. Proslulá je i jeho sbírka plakátů v muzeu v Chrudimi či expozice v jeho rodných Ivančicích. Filatelisté vědí, že Mucha navrhl prvé poštovní známky pro nově vzniklou Československou republiku. Stejně tak pozoruhodné je, že toto moravské město je spjato s biskupem Jednoty bratrské v 16. století Janem Blahoslavem, Karlem Starším ze Žerotína ze 17. století, nezapomenutelným Vladimírem Menšíkem. Ceněné jsou i české překlady a tisky zdejší ivančicko-kralické tiskárny, na nichž obětavě pracoval právě Blahoslav.

Před 70 lety 6. 4. 1951 se narodil ve Dvoře Králové významný horolezec Josef Rakoncaj, který vystoupal i na několik osmitisícovek (viz České himálajské dobrodružství či Rakoncaj: Měla jsem kliku). Před 50 lety 6. 4. 1971 zemřel ruský skladatel Igor Stravinskij. Kdysi prohlásil: Já hudbu neskládám, já ji vynalézám. Vyznavači vážné hudby znají jeho balety Pták Ohnivák, Petrušku nebo Svěcení jara, jeho opery, symfonie a slavnostní vokální díla. Dostalo se mu i řady zahraničních ocenění. 8. 4. 1911 (110 let) se narodil generálmajor František Peřina, hrdina 2. světové války, kterému se říkalo generál nebe. Byl oceněn řadou zahraničních i tuzemských vyznamenání. V životních peripetiích mu prezident V. Havel propůjčil Řád Bílého lva.

9. 4. 1891 (130 let) se v Liberci narodil vynikající komik Vlasta Burian. Jeho filmy Přednosta stanice, To neznáte Hadimršku, Ducháček to zařídí, U pokladny stál, Anton Špelec, ostrostřelec, Tři vejce do skla, Katakomby a další patří k nejoblíbenějším a v České televizi mají velkou sledovanost. Je pozoruhodné, že řada těchto filmů vznikla v těžkých letech války. V poválečném období prožíval i těžké chvíle, ale i posmrtně se mu dostalo velkých uznání. V anketě České televize jej diváci pasovali na vítěze, na 2. místo zařadili Vladimíra Menšíka.

MŠ Kvasiny připravila venkovní výstavu.
Mateřská školka Kvasiny zve na výstavu výrobků s jarní tématikou i na zápis

15. 4. 1901 (120 let) zemřel v pouhých 50 letech Václav Brožík, je pohřbený v Paříži. Pocházel z velmi chudých poměrů, pesto se vypracoval v nejuznávanější malíře generace Národního divadla, císař František Josef jej dokonce povýšil do šlechtického stavu, stal se členem České akademie věd a umění. Mnozí z nás máme Mistra Jana Husa v představě spjatého s Brožíkovým obrazem Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem.

17. 4. 1826 (195 let) se narodil významný vlastenec Vojtěch Náprstek. Po porážce revoluce r. 1848 žil deset let v emigraci v USA. R. 1858 mu bylo povoleno vrátit se a jeho pražský byt se stal jedním z center osvěty. Velmi si cenil národopisu, Náprstkovo muzeum v Praze dnes prezentuje cenné sbírky mimoevropských kultur. 21. 4. letošního roku oslaví již 95. narozeniny současná britská královna Alžběta II., která vládne zemím od r. 1952, vladařské zkušenosti však získávala již dříve. Po válce probíhala transformace Britského impéria do nového Commonwealthu. Podnikala s doprovodem i dlouhé cesty do Austrálie, USA, Kanady, Indie a dalších zemí. V tak dlouhém období pochopitelně docházelo i ke krizím, např. r. 1956 o Suezský průplav, ale ty byly zdárně překonány. R. 2012 již impérium oslavilo 60 let její vlády a při té příležitosti zahajovala 30. letní olympijské hry v Londýně. Velká Británie patří ke konzervativním zemím, které zachovávají království. Je na každém státu, jakou formu vlády zvolí.

22. 4. 1916 (105 let) se narodil houslový virtuos Yehudi Menuhin. Narodil se v židovské rodině v USA, většinu času však žil ve Velké Británii. Hrál náročné skladby Bachovy, Beethovenovy a Brahmsovy, podporoval mladé umělce, podnikl turné v prospěch Červeného kříže. Je potěšující, že i u nás se rodili a rodí vynikající houslisté, např. J. Suk, P. Šporcl, Hradečan J. Svěcený a další. Ve stejný den, asi 23. 4. 1616 (405 let), zemřeli španělský spisovatel Miguel de Cervantes a vynikající anglický dramatik Wiliam Shekespeare, jehož komedie i tragédie jsou oblíbeny herci i diváky na světových scénách dodnes. 24. 4. 1731 (190 let) zemřel výborný anglický spisovatel a novinář Daniel Defoe. Osudy jeho trosečníka Robinsona hltali hoši snad na všech kontinentech.

26. 4. 1841 (180 let) se narodil spisovatel Julius Zeyer. Přestože se v rodině udržovalo povědomí o jejich francouzsko-německo-českém původu, velmi jej zaujala stará česká historie a kultura. Snad 26. 4. r. 121, tedy před 1900 lety, se narodil římský císař Marcus Aurelius, filozof na trůně. Míru si však v rozbouřené době příliš neužil, ale i za vojenských tažení vznikl literární klenot Hovory k sobě, jež vyšly i v naší Antické knihovně. 27. 4. se narodila herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová, jejíž dcera Anna Slováčková zdědila podobné geny.

27. 4. 1521 (500 let) zemřel portugalský mořeplavec Fernando Magellan. Ve španělských službách vyplul r. 1519 s pěti karavelami jihozápadním směrem k ostrovům koření přes Atlantický oceán a doplul k Jižní Americe. V říjnu 1520 objevili jižní cíp Ohňové země v Chile a vpluli do Tichého oceánu. Ale 27. 4. 1521 byl Magalhaes zabit za rozbrojů s domorodci na ostrově Mactan. Dále tedy pokračovalo torzo výpravy přes Borneo a Moluky, kde nabrali žádané koření. Námořníci však hynuli po desítkách. Po třech letech se vrátila do Španělska jediná loď jen s 18 muži – byla to však prvá plavba, kdy námořníci obepluli naši kulatou planetu.

Tímto významným výročím a činem ukončeme dnešní přehled a zopakujme si výpravu alespoň pohledem do atlasů. Vzpomeňme na další osobnosti, které posunuly naši společnost i svět kupředu.

Č. Brandejs