Pořadatelem celé akce, která se v Dobrušce uskutečnila, je brněnská firma SolidVision, s. r. o. A tak se 18 studentů ze šesti škol z celé republiky posadilo k počítačům, aby v počítačovém programu CAM vymodelovalo během 90 minut „frézovaný díl s mnoha kapsami“. Že jde o soutěž skutečně prestižní, to dokázali i hosté, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení.

Pořadatelskou školu zastupoval ředitel školy Marian Kubala, který ve svých úvodních slovech vyzval všechny soutěžící, aby soutěžili hlavně v duchu fair play. Starosta města Dobrušky Miroslav Sixta pak všechny přítomné ujistil v tom, že SŠ – PVC právem patří do Dobrušky a že má své nezastupitelné místo mezi třemi středními školami, které v Dobrušce jsou. Vlastní soutěží potom provázel Mgr. Michal Ševčík ze SolidVision, který připomenul, že tato soutěž dává vyniknout všem, kteří se nebojí své znalosti prezentovat a kteří chtějí vyniknout, i když velmi často nemusejí být nejlepší.

Ze semináře sebeobrany v Dobrušce.
Nezvyklý dárek k MDŽ v Dobrušce: Pavel Špůr nadělil ženám kurz sebeobrany

Pak už chodby ztichly a bylo jen slyšet tiché klapání klávesnic počítačů, jak se všichni účastníci soustředili na práci. To byl čas si trochu nad šálkem kávy popovídat s učiteli, kteří své žáky do Dobrušky doprovázeli.

Jedním z nich byl i zástupce ředitele pro praktické vyučování ze SŠTE Olomoucká Brno Josef Korčák, který se nejdříve přiznal k tomu, že letos přijeli obhajovat loňské prvenství. Potom se rozpovídal o samotné soutěži a o tom, že jde vlastně o jedinou soutěž tohoto typu v celé republice a že je to takový první stupínek k účasti v soutěži Skills, kterou v České republice pořádá Hospodářská komora. Tato soutěž je jakousi olympiádou řemesel a pomáhá vychovávat komplexního řemeslníka. Michal Ševčík ještě svoje úvodní slova doplnil o to, že soutěže tohoto typu odhalují šikovné mladé lidi, kteří jsou budoucností naší země a kteří náš průmyslu obohatí o nové myšlenky a myšlení.

Soutěž Talenty pro firmy.
Soutěž Talenty pro firmy vyhrálo Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky

Samotné vyhodnocení soutěže pak proběhlo ve velkém napětí, kdo nakonec zvítězí. Zvítězili všichni, protože všichni splnili zadání, nejlepší ale byl Jan Boček ze SPŠ a VOŠ Brno. Vítězové si odnesli hodnotné ceny a také možnost zúčastnit republikového kola již výše zmiňované soutěže Skills ČR. 

Jana Melicharová, SŠ - PVC Dobruška