V klidu došli na vrch Osičinu, kde byla otevřená rozhledna a malé občerstvení. Pak se všichni vraceli přes Dřízenské údolí. Tady pro ně bylo připraveno opékání buřtů a v rámci Roku Josefa Rohleny také malý kvíz v poznávání rostlin.

V údolí jsme nasbírali 20 druhů, které byly připraveny v lahvičkách na stole a opatřeny pořadovými čísly. Každý zájemce pak dostal tabulku, do které zapisoval rostliny, které poznal. Vše pak bylo vyhodnoceno a účastníci kvízu dostali zdarma propagační materiály z produkce Vydavatelství SEN z Hlinného, Obce Přepychy a spolku Abakus z Opočna. Nakonec byla podána informace ke všem vystaveným druhům rostlin.

Josef Rohlena
Rok Josefa Rohleny v Přepychách pokračuje dalšími akcemi. Jste zváni

Účastníci se u kvízu i pobavili. Přišli sem i další zájemci, kteří výšlap na Osičinu neabsolvovali. Počasí přálo, a tak snad nelitovali, že se zúčastnili.

Další akcí k Roku Josefa Rohleny bude už v sobotu 18. května 9 hodin workshop k výrobě hmyzích hotýlků a v 16 hodin přednáška botanika MGOH Jana Doležala Květena Dolního Poorličí. Vše se bude odehrávat v areálu kapucínského kláštera v Opočně. Budete si zde moci zakoupit regionální publikace a tiskoviny z Vydavatelství SEN z Hlinného.

Budeme se na vás těšit.