Po velké vánoční hře, kdy bylo 24 herních karet rozmístěno na téměř všech cestičkách vedoucích z Týniště do lesa, jsme se v lednu zaměřili na okruhy. Hned 1. ledna jsme zprovoznili Tříkrálovou cestu, která seznamuje s putováním třech králů, a na každém stanovišti jsou drobné úkoly pro děti. Cesta je asi 2,5 km dlouhá a vede lesem. Původní plán byl na 14 dní, ale vzhledemk zájmu jsme ji prodloužili až do 24. 1. Souvisí to i s podporou Tříkrálové sbírky, která je letos pouze online, anebo lze přispět v Týništi na Městském úřadě či v lékárně na náměstí právě do tohoto data.

V prvním lednovém týdnu se otevřel další okruh, a to Výprava za 12 měsíčky. Trasa je dlouhá přesně 3 km, vede lesem po značených cestách. Na každém stanovišti čeká na děti obrázek měsíce, který nakreslily o vánočních prázdninách děti, a k němu několik zajímavostí, her, úkolů nebo námětů na činnost. O prvním víkendu prošlo trasu několik desítek lidí, a leden, který začal vládnout, nám cestu krásně zasněžil a zamrazil. Tato trasa bude otevřena minimálně do konce ledna, v případě zájmu ještě přes jarní prázdniny.

Na další týden připravujeme zprovoznění dalšího okruhu a to Cesty s časem. Určena bude trochu starším dětem, ale díky obrázkům si najdou své i děti mladší. Vždycky záleží na účastnících, co z karet vytěží. Někomu stačí vidět obrázky, někdo si úkoly ještě plní i doma.

Děkujeme všem, co nám z cest posílají své fotky, připomínky a reporty. Podrobnější informace o trasách najdete na našem webu www.ddmtyniste.cz nebo na Facebooku.

Eva Jenčíková