Ředitelka Mgr. Guldanová nečekaně náhle onemocněla, a tak jí musela zastoupit její zástupkyně Mgr. Novotná, která se v 1. a 2. třídě zhostila svého poslání velmi dobře. Celá 2. třída zářila radostí. Jakpak by ne, když mají takovou usměvavou třídní učitelku, která se snaží žákům zpříjemňovat učení, a tak s nimi často sedí v kroužku.

Na vyhodnocení ve 3. a 4. třídě pak přišel i zástupce starosty obce pan Vidlák, který mnoho školáků znal. Před předáním knižní odměny i s věnováním na vzpomínku na školní léta v ZŠ Dobré byli ostatní spolužáci seznámeni s poučeními, které našel jejich kamarád a až poté mu byla předána kniha. Velmi často jsme si četli poučení jako: poslouchat rodiče, pomáhat slabšímu, dokázat se rozdělit, brát druhé takové, jací jsou atd. Každý pak slyšel velký potlesk.

Ze společné fotografie ze 3. třídy je vidět, jak velká je nemocnost. Nemocní spolužáci pak obdrží svou knižní odměnu z ruky jejich třídní učitelky.

Poslední vyhodnocení bylo ve 4. třídě, kde se již našli tací, kteří sice četli, ale čtenářský dotazník nevyplnili. Přesto i jim byla dána šance, aby o některých knihách vyprávěli, a proto i oni obdrželi také svou odměnu s přáním, že v životě je důležité svoje úkoly vždy plnit a splnit. Ve škole se ale také našlo pár žáků, kteří neměli zájem číst, a tak neobdrželi žádnou odměnu, ale vypadalo to tak, jakoby jim bylo líto, že také neobdrželi krásnou knihu z nakladatelství Advent-Orion s poučením a poznáním hub.

V odpoledních hodinách, kdy se již paní ředitelce udělalo lépe, jsme se jí zeptali:

Paní ředitelko, jak vnímáte Vaši školu a proč jste se přihlásila do čtenářské aktivity Čteme s rodiči, která se koná pod záštitou MŠMT?
„Školu vnímám jako velký systém vztahů: škola - rodiče - žák. Naším posláním je, aby žáci nacházeli bezpečí ve škole a hlavně důvěru v učitele, po kterých požadujeme vnímání potřeb žáků, případně i jejich trápení. Proto je velmi důležitý výběr učitelů, aby na žáky působili radostně a já si myslím, že toto se na naší škole podařilo. Velmi radostným vzorem je třeba paní učitelka Janoušková ve 2. třídě. Její úsměv boří mnoho nedostatků vztahů mezi žáky a proto jsem jí také jmenovala garantkou programu Začít spolu, podle kterého na naší škole začínáme pracovat. Tyto čtenářské aktivity nám krásně zapadly do našeho konceptu na podporu rozvoje charakteru dětí."

Jak jste se dozvěděla o této aktivitě?
„Dokáži velmi rychle vnímat dobré věci, a když mi moje kolegyně – ředitelka MŠ paní Mgr. Zahradníková sdělila neskutečný přínos čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst (pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu Lepší život) v její školce, vůbec jsem dlouho nepřemýšlela a rovnou jsem naši školu zaregistrovala. Dnes jsem za to velmi ráda, protože na některých žácích je vidět pozitivní posun."

Jaké jsou Vaše plány?
„To nejdůležitější pro žáky je vytvářet jejich ‚kořeny‘ a naším cílem je, aby si všichni žáci uvědomovali, v jaké žijí krásné obci a aby se vždy rádi vraceli na naši školu a vzpomínali na školní léta, kde zažili nejen příjemné učitele, ale učení je bavilo."

Na této škole jsme si uvědomili, jak je důležitý silně motivující ředitel a výběr těch správných pozitivně laděných učitelů, kteří hoří, aby mohli zapálit zájem žáků. Poděkování za průběh celé aktivity patří celému učitelskému sboru a také obci Dobré, protože i žáci silně vnímají, jak se obec zajímá o život ve škole.

Ing. Josef Vavřík

Nepřehlédněte: Rokytnice se dočkala lékárny, výdejna léčiv tu skončila před více než rokem

Rokytnická lékárna bude fungovat na místě původní ve zdejším zdravotnickém středisku. | Video: Deník/Jana Kotalová