25 metrů vysoký strom, obvod jeho kmene, měřený podle předpisů ve 130 cm od země, je 695 cm. Zatímco v roce 1941 to bylo 630 cm při 26 m; koruna, působením nejrůznějších vlivů olámaná, totiž roste jen do šířky. K tomuto velikánu se váže pověst, že roku 1893 bylo nedaleko něho při kopání pařezu nalezeno 49 krásných tolarů z doby Rudolfa II.

Josef Krám

Víc než 500 let starý král dubů, památný strom v katastru Rychnova dub letní, zvaný královský, roste v lese Bažantnice mezi Lokotem a dvorem Karolín u Lipovky.Zdroj: Josef Krám