Pak ze zvonice u kostela svatého Havla (vysoký 60 cm, široký 105 cm s reliéfem Madony a Ježíškem na oblině a na koruně nápis Zdrávas Maria, milosti plná). Z kostela svatého Havla zvon Panna Maria s Ježíškem (vysoký 46 cm, široký 56 cm, na jeho oblině byl reliéf Madony s Ježíškem a na koruně nápis Zdrávas Maria, oba ulité mistrem Buřilem v Kuklenách 1924). Umíráček z věžičky (vysoký 20 cm a široký 28 cm, na jeho oblině byl rok 1822). V kronice města je k němu záznam: „Zvonek tento byl zrekvírován už za první světové války, ale roku 1925 se dostal zpět do Rychnova. Je zajímavo, že tentokráte zazvonil naposled 20. dubna 1942, provázeje duši toho dne zvěčnělého zdejšího ekonoma Františka Kurze, jehož povoz přivezl repatriovaný zvonek před 17 lety do Rychnova“.

Připojuji obrázky z dubna 1942, kdy na skládce zrekvírovaných zvonů, která byla tehdy na dvoře stavební firmy Hányš na rohu nynějších ulic Zborovská a Javornická, odlévají jejich otisky spolužáci Jiřího Šlitra ze septimy rychnovského gymnázia.

Ilustrační foto.
Velikonoční pozdrav

Josef Krám