Mateřská škola Láň Rychnov nad Kněžnou považuje za jeden z důležitých ukazatelů kvality svého pedagogického sboru další vzdělávání učitelek. V oblasti jazykových kompetencí byl tento fakt naplněn zapojením do projektu EU v programu Erasmus+ s názvem Angličtina pro učitelky MŠ - English for kindergarden teachers. Délka projektu je 16 měsíců. Podnětem k přihlášení a zpracování projektové žádosti bylo obohacení nabídky aktivit pro děti o anglický jazyk a inovace Školního vzdělávací programu. Cílem je tedy zvýšení jazykové gramotnosti učitelek a následná implementace do předškolního vzdělávání.

Do projektu byly zapojeny 2 učitelky, které nejprve absolvovaly intenzivní jazykový kurz Nepustilovou metodou v Brně a posléze začala přípravná fáze jejich mobility - tedy výjezdu do Velké Británie. Čtrnáctidenní kurz angličtiny absolvovaly na začátku prázdnin v přímořském městě Margate. Byly to dva týdny plné zážitků jak studijních tak i osobních.

Děti se s cizími jazyky setkávají od raného věku a my jsme rády, že naše školka nově také nabízí možnost seznámit se s angličtinou hravou formou.

Veronika Ešpandrová