Výuka se odvíjela podle typu školy a příslušného vyučovaného předmětu. Virtuální výuka se organizovala převážně z matematiky a českého jazyka, někde i cizího jazyka. Někde i ve fyzice, a to podle schopností pedagoga a zájmu žáků a jejich domácího technického vybavení (počítač, mobil, tablet).

Aktivity připravovali pedagogové většinou z domova. Odtud i komunikovali se žáky, přijímali jejich odpovědi na výzvy a úkoly, odesílali opravené práce a zadávali pro ně nové. Ve škole byli během týdne opravdu jen výjimečně. A to proto, že využívali lepší technické vybavení školy, než jaké mají doma.

Na většině škol zajišťovali pedagogové své další povinnosti, vyplývající z jejich funkčního zařazení. Tak trochu navíc a z vlastní iniciativy rovněž uklízeli pomůcky, dělali si práce, na které neměli v době běžného provozu školy během školního roku čas. K těmto činnostem nebyli vedením školy nuceni, ale dělali je dobrovolně a zcela spontánně.

Oldřich Suchoradský