Na kresbě absolventa rychnovské průmyslovky Pavla Matušky má T. G. Masaryk republiku v podobě cvikru. Rychnov byl první, které jej poctilo nejvyšším vyznamenáním obce – čestným občanstvím. Ještě za Rakouska se 15. října 1918 jednomyslně usnesla městská rada doporučit městskému zastupitelstvu, aby doktor Masaryk byl zvolen za čestného občana Rychnova nad Kněžnou, a že již 30. října 1918 městské zastupitelstvo tento návrh městské rady s nadšením schválilo.

Masaryk byl v Rychnově poprvé roku 1909 jako univerzitní profesor (zúčastnil se politické schůze) a 13. července 1926 sem přijel oficiálně. Přidávám z toho dne jeho podpis v pamětní knize rychnovského dobrovolného sboru hasičů.

Josef Krám