Soutěž se konala na Obchodní akademii, SOŠ a JŠ v Hradci Králové. První část soutěže obsahovala písemný test ekonomických znalostí, který se psal na počítači a ve tříčlenných družstvech. Každé družstvo dostalo k vypracování test se 60 otázkami, který byl časově omezený na 45 minut.

Po písemném testu jsme se i s ostatními družstvy přemístili do krásné auly hradecké Obchodní akademie, ve které bylo vylosováno téma scénky a pořadí prezentování scénky jednotlivými týmy.

Na nacvičení scénky jsme měli čas pouze jednu hodinu.

Studenti reprezentovali školu na ekonomické soutěži.Zdroj: Obchodní akademie Kostelec n. O.

Téma scénky znělo: „Pracovní porada tří jednatelů společnosti. Potřebují rozhodnout způsob financování plánované investice. Minimálně jeden společník prosazuje využití dotace z EU a druhý chce investici hradit z vlastních prostředků, popř. úvěru.“ Tuto scénku jsme mohli prezentovat pouze 10 minut. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že čas na nacvičení scénky byl velmi krátký, ale byli jsme připraveni co nejvíce zaujmout porotu. Porota se skládala z pedagogů jednotlivých škol, které si přijeli také zasoutěžit a oživit své znalost i z hodin ekonomiky.

Snažili jsme se, ale konkurence byla velká. Umístili jsme se na krásném 5. a 7. místě.

Jsme velice rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit. Byla to pro nás skvělá zkušenost.

Rozhledna větru a deště se otevírá.
Rozhledna větru a deště se otevírá