Stavíme dálnici!Zdroj: Josef KrámPíseň na slova Miloše Kareše Stavíme dálnici s podtitulem pochod pracovních praporů vyšla 1939 v nakladatelství R. A. Dvorský. Tady jsou její slova: Jen vpřed a dále, jen ráz a ráz / ať sepne naši zem celou pevný bílý pás/ Svorně a vzdorně vždy blíž k cíli, blíž,/ prapor náš výš a výš, jen výš!/ Do skal již buší a hřmí kladiva / a do brázd pluh ostrý se zarývá./ Každý k dílu přilož svoji páž, / napři se, co síly máš,/ jen vpřed a zítřek je náš./ My stavíme novou cestu od západu k východu, od města ji vedem k městu, stavíme ji národu./ Zemi svoji mít chceme, mocnou zas a bohatou,/ základy jí budujeme krumpáčem a lopatou.

Josef Krám