Ve větrné loterii zdejšího sportovního areálu si největší díl štěstí odneslo v kategorii mladších družstvo z Javornice před družstvy z Rokytnice v Orlických horách a Černíkovic.

Mezi staršími prokázalo nejvíce zkušenosti družstvo z Černíkovic, následované družstvy z Houdkovic a Olešnice v Orlických horách.

Soutěž byla pořádána v rámci projektu Sportujme a soutěžme s hasiči, na kterou finančně přispěl Královéhradecký kraj.

Družstva mladých hasičů se dále vydala do Houdkovic a 11. května na další ročník Rokytnické 60 do Rokytnice v Orlických horách.