Prohlídka byla perfektně ze strany Adientu zorganizována. Podíleli se na tom hlavně pan ing. Milan Červinka a pan Jindřich Kubíček. Protože nás bylo tolik, přizvali si i další kolegy ze svých týmů a byli jsme rozděleni do čtyř skupin.

V zasedací místnosti jsme shlédli video o historii závodu až do současnosti s doprovodným vysvětlením. Bylo to zajímavé. Ještě více zajímavá byla prohlídka provozu s výkladem o výrobě. Všechno má svůj systém a řád a časový harmonogram od požadavku a zadání typu od Škody až po vyskladnění hotové sady sedaček do přepravního kamionu, který hotové sedačky převáží podle přesného časového harmonogramu na pracoviště montáže v nedaleké Škodě. Ta odebírá z Adientu sedačky pro všechny své vyráběné typy krom Škoda Superb. Ten má sedačky od jiného dodavatele.

Spolek důchodců strávil poučný den ve firmě Adient.Co mne ale nejvíce zaujalo je systém, který dává záruku kvality. Ten je patrný každému, kdo se v podobné branži pohyboval. A další, co je nutné vyzvednout, je pořádek a čistota. Je to poznat nejen ve výrobních prostorách, ale i na místech sociálního zázemí. Tým mladých manažérů, kteří řídí chod, výrobu, logistiku a operativu, mezi sebou tvoří dělnou skupinu, které se daří plnit úkoly. Je to patrné z atmosféry, která tam koluje. Zakončení proběhlo za účasti všech našich skupin opět v zasedací místnosti, kam přišel i pan ředitel ing. Marek Listoň. Jeho vystoupení bylo zajímavé a přiblížilo některé detaily z počátků vzniku firmy až po současnost.

Na závěr jsme od firmy dostali občerstvení, které pro nás bylo překvapením.

Za vše ještě jednou upřímně děkujeme a přejeme, aby Adient byl v našem regionu nadále úspěšnou a stabilní firmou.

Za Spolek Kvasinských důchodců Tkadlec.