Přihlášené školy plní kritéria, která směřují k ozdravení školní jídelny a k rozvoji vzdělávání o jídle. „Náš program získal i 1. místo v soutěži Ceny SDGs 2018, unikátní ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku,“ uvedla Michaela Chládková, regionální koordinátorka a dodala, že aktuálně jsou v programu zapojeny i mikrojesle. Plnit program se tedy dá i s těmi nejmenšími.

Další certifikovanou školou je právě Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Orlicí. Škola musela splnit všechna kritéria k získání Bronzového certifikátu, například se jedná o to, že nabízí ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75 procent z čerstvých surovin. Škola poskytuje dětem a žákům možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizuje pro žáky návštěvu farmy v okolí. Dále respektuje potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu ve školní jídelně.

„Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život,“ dodala koordinátorka Chládková.